Načítám…
Domů2021-06-21T00:30:48+02:00

REKONSTRUKCE => pokračuje

Tento školní rok nás najdete na třech různých místech a to od 1.9.2020 do 2.7.2021 kdy náš školní rok skončí.

Vzdělávání od nového školního roku je zajištěno v jiných prostorách. Kvalitu vzdělávání našeho vzdělávacího programu zajistíme našimi stávajícími třídními učitelkami. Kolektivy dětí zůstanou zachovány.

Třída Koťátka – MŠ Pastelka v Mojžíři, třída Sluníčka – FZŠ České mládeže, třídy Berušky a Sovičky – ZŠ Vojnovičova (Paprsek).

JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY.

Alfie Kohn

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

Lind Dobson

ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ.

František Koukolík

Náš vzdělávací program „Začít spolu“

Od roku 2005 jsme se připojili k výchovně – vzdělávacímu programu Začít spolu.

Vzděláváme děti v duchu samostatnosti, odpovědnosti, ruku v ruce s úzkým zapojením rodičovské veřejnosti a vytvořením přátelského a tvořivého ovzduší. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, umožňujeme inkluzi dětí se speciálními potřebami, dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami i dětí s postižením.

Program Začít spolu využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě s netradičním členěním třídy do tzv. center aktivit.

V Í C E

PŘIDEJ SE K NÁM …

AKTUÁLNĚ

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY K DESINFORMACÍM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH WEBECH…

21.6.2021

ČTI VÍC

Nejčerstvější příspěvky

Samostatnější dítě je šťastnější, nepotřebuje vždy a za každých okolností jiné lidi, aby mu pomáhali. Naopak – ono dokáže pomoci jiným a tak se stává nezávislejším.

PŘIDEJ SE K NÁM
Přejít nahoru