Děti vzdělávané v programu Začít spolu (podle výzkumu) umí kriticky myslet, kreativně řešit problémy, jsou samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe.

JAK PODPORUJEME VAŠE DÍTĚ V ROZVÍJENÍ SEBEVĚDOMÍ A V RADOSTNÉ SEBEREALIZACI

 • Respektováním sebe i ostatních
 • Učením zvládáním svých emocí
 • Sdílením svých úspěchů i neúspěchů
 • Rozvíjením silných stránek dětí
 • Umožněním sebehodnocení dětí sebe samých
 • Možností rozhodování
 • Slušnou komunikací mezi sebou
 • Tvorbou pravidel a jejich dodržování
 • Spoluprací
 • Samostatností dětí
 • Zvládáním sebeobsluhy
 • Tvořivými hrami
 • Věkově smíšenými třídami

CO NABÍZÍME

 • Pestrý vzdělávací program Začít spolu v plánování činností (aktivit, her), podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
 • Otevřenou školu – adaptační proces dítěte, rodič vítán během dne, rodič jako asistent
 • Systematickou přípravu předškoláků na vstup do ZŠ
 • Věkově míšené třídy
 • Moderní vybavení školy, kuchyně i zahrady
 • Zajímavé vzdělávací akce tříd pro děti
 • Zajímavé a pestré aktivity pro rodiče
 • Zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“
 • Efektivní komunikační systém
 • Zdravé stravování dětí
 • Příjemné klima školy
 • Profesionální tým

UKLIĎME ČESKO 2023

19 března, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UKLIĎME ČESKO 2023

I letos se SRPDŠ zúčastní tradiční akce Ukliďme Česko. Hlavní úklidový den tentokrát připadá na sobotu 01.04.2023. S úklidem začneme v 10 hodin a budeme se soustředit na nejbližší okolí školky. Kdo bude mít chuť

VELIKONOČNÍ JARMARK

19 března, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VELIKONOČNÍ JARMARK

Ve středu 29.03.2023 od 16:30 se na vás těšíme na velikonočním jarmarku! I tentokrát na vás bude čekat spoustu rozličných dobrot a výrobků rodičů a dětí. Přichystaná bude také velikonoční dílnička. Kdo by měl chuť,

VELIKONOČNÍ TÝDNY

14 března, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VELIKONOČNÍ TÝDNY

KDY: 27.03.- 06.04. 2023  29.03. 2023 od 15:00hod. Velikonoční jarmark.  KDE: třídy, zahrada MŠ  PROČ: Velikonoce jsou tradiční svátky jara a my vedeme děti k poznávání tradic a zvyků. S dětmi si budeme povídat o

JAK JSME HRÁLI DIVADLO

14 března, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JAK JSME HRÁLI DIVADLO

Ve čtvrtek 09.03. 2023 měly děti na programu divadlo a rolí herců se opět ujaly učitelky a asistentky. Podle ohlasu a potlesku dětí, měl průběh krásnou atmosféru.  KRTEČCI - ,,Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ KOŤÁTKA

JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY.

Alfie Kohn

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

Lind Dobson

ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ.

František Koukolík

Přidejte se k nám…

Pro další informace si napište zde: 

  Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a s nakládáním s vašimi osobními daty tímto webem.