Děti vzdělávané v programu Začít spolu (podle výzkumu) umí kriticky myslet, kreativně řešit problémy, jsou samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe.

JAK PODPORUJEME VAŠE DÍTĚ V ROZVÍJENÍ SEBEVĚDOMÍ A V RADOSTNÉ SEBEREALIZACI

 • Respektováním sebe i ostatních
 • Učením zvládáním svých emocí
 • Sdílením svých úspěchů i neúspěchů
 • Rozvíjením silných stránek dětí
 • Umožněním sebehodnocení dětí sebe samých
 • Možností rozhodování
 • Slušnou komunikací mezi sebou
 • Tvorbou pravidel a jejich dodržování
 • Spoluprací
 • Samostatností dětí
 • Zvládáním sebeobsluhy
 • Tvořivými hrami
 • Věkově smíšenými třídami

CO NABÍZÍME

 • Pestrý vzdělávací program Začít spolu v plánování činností (aktivit, her), podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
 • Otevřenou školu – adaptační proces dítěte, rodič vítán během dne, rodič jako asistent
 • Systematickou přípravu předškoláků na vstup do ZŠ
 • Věkově míšené třídy
 • Moderní vybavení školy, kuchyně i zahrady
 • Zajímavé vzdělávací akce tříd pro děti
 • Zajímavé a pestré aktivity pro rodiče
 • Zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“
 • Efektivní komunikační systém
 • Zdravé stravování dětí
 • Příjemné klima školy
 • Profesionální tým

PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO

23 září, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO

Vážení rodiče a milé děti,  rádi bychom Vás pozvali 12.10. 2023 na pravidelnou podzimní akci konající se odpoledne na jednotlivých třídách dětí s třídními učitelkami a asistentkami. Záměrem akce je prohloubit vzájemnou spolupráci, seznámit se

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

23 září, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše) se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jsou určené pro předškolní děti a konají se 2x do roka. Návštěvy jsou realizovány za účelem seznámením se s prostředím knihovny a

BASKETBALOVÉ SPORTOVÁNÍ

20 září, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BASKETBALOVÉ SPORTOVÁNÍ

Vážení rodiče,  "Baskeťáček" bude začínat až 2. října (trenér Jirka jede pracovně mimo Ústí a trénink by nestihl, vzhledem k tomu, že by šlo o první trénink, tak jsme nechtěli jít cestou "záskoku") a

ZPRÁVY Z RODIČOVSKÉ KAVÁRNY

17 září, 2023|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZPRÁVY Z RODIČOVSKÉ KAVÁRNY

14. 09. 2023 proběhla Rodičovská kavárna na téma “Náš den v MŠ”.  Zúčastněné rodiče paní ředitelka seznámila se vzdělávacím programem Začít spolu - jaké formy a metody využíváme k naplnění vzdělávacích cílů a k rozvoji

JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY.

Alfie Kohn

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

Lind Dobson

ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ.

František Koukolík

Přidejte se k nám…

Pro další informace si napište zde: 

  Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a s nakládáním s vašimi osobními daty tímto webem.