Náš tým

Náš pracovní tým tvoří rozdílné osobností, jež nabízejí různé pohledy na stejné situace, respektují jinakosti i odlišné názory. Jsme skupina lidí, kteří mají vzájemně se doplňující schopnosti, a kteří si vzájemně zodpovídají za společné úsilí při dosahování kolektivně stanovených cílů ve výchově a vzdělávání Vaších dětí. V našem kolektivu vládne vzájemná zodpovědnost, důvěra, jasně daná pravidla a cíle. Klademe důraz na soustavné vzdělávání všech členů týmu.

Moto ředitelky školy: „Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte“ (Ronald Reagan)

Chceme být pracovním týmem, ve kterém má velký význam společný cíl a ochota vstřícně spolupracovat na jeho naplnění.

Pro potřeby pocitu bezpečí, jistoty, sounáležitosti, úcty a seberealizace Vašich dětí, je důležité tvořit společenství lidí, kde máme jistotu, že se můžeme spolehnout na dobrou práci všech, tzn., že každý dělá svoji práci v dané chvíli, jak nejlépe dokáže i s nejlepším přesvědčením (kuchařka vaří ze zdravých a dobrých surovin, obdobně uklízečka, asistent, učitel, ředitel…).

„Chci mít kolegyně, jež umí, co já postrádám, a jež mi mohou být inspirací, mohu se od nich učit. Zároveň je pro mne důležité být součástí týmu, kde si dokážeme nejen vzájemně vyjádřit úctu a pochvalu, povzbudit jeden druhého, ale i kultivovanou a konstruktivní formou sdělit negativní nebo kritický názor.“

Chceme, aby lidé v týmu byli k sobě vzájemně otevření a upřímní, aby si pomáhali a vycházeli vstříc, ale i přesto by jasně dokázali vymezit své hranice, aby se nikdo necítil utiskován nebo zneužíván.

Laskavost, tvořivost a silný společný zájem – dítě ve své individualitě, vztah mezi ním a mnou v roli průvodce životem, ať už jsem kuchař, školnice, nebo učitelka, s dítětem se setkávám a dávám mu obraz života i světa tím, co a jak dělám. Hledání i objevování smyslu našeho setkávání, by mělo být tím, co náš tým spojuje.

Chceme se cítit svobodně, spokojeně, bezpečně a respektovaně.