V co věříme naše Vize
Respekt – Emoce – Komunikace

Chceme být bezpečnou respektující mateřskou školou, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v souladu bez ohledu na odlišnosti. Školou, která bude vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, v které nechybí rozvoj emočních a sociálních dovedností. Školou, která bude otevřená veřejnosti ve spolupráci a slušné efektivní komunikaci.

Popis mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji města ve vilové čtvrti, kde nejsou děti rušeny hlukem a ruchem.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, která je osázena vzrostlými stromy, keři a bylinkovou zahrádkou. Na zahradě jsou dřevěné hrací prvky, pískoviště, plastová klouzačka, velká kreslící tabule, průlezky aj.

Škola disponuje čtyřmi třídami. V každé třídě se vzdělává 24 dětí. Třídy i herny jsou dostatečně prostorné a jejich uspořádání je specifické – třídy i herny jsou rozděleny do tzv. Center aktivit (např. pohyb, knihy a písmena, IT technika, divadlo, kuchyňka, ateliér, pokusy apod.)

Třídy jsou věkově smíšené od 3 – 6,7 let. „Kdo učí jiné, učí sebe.“ (J. A. Komenský)

Nově vzděláváme děti mladší tří let ve třídě Krtečci, nejdříve však od 2 let.

Plně se ztotožňujeme s tímto moudrým výrokem. Děti mají možnost sdílet své úspěchy, postupy práce, svá poznání, vzájemná vysvětlování „učit“ ostatní děti. Jde o velmi efektivní a ochotně přijímanou výuku. Důležitým výsledkem této činnosti je také vznik a upevňování sociálních dovedností. Zohledňujeme individualitu, vlastní vývoj a tempo každého dítěte.

Mateřská škola zajišťuje dětem stravování z vlastní školní jídelny.

Náš tým

Mgr. Ivana Španielová
Mgr. Ivana ŠpanielováŘeditelka školy
V pedagogické práci preferuji respekt k osobnosti dítěte, k jeho zvídavosti a přirozené samostatnosti. Děti podporuji v rozvíjení schopností zvládat své emoce a sociální vazby.
V oblasti vedení lidí kladu důraz na seberozvoj všech zaměstnanců školy. „Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte“ (Ronald Reagan)
Alena Melicharová
Alena MelicharováZástupkyně ředitelky
Učitelka Krtečků

Plánování akcí
Mluvčí školy pro SRPDŠ
Prezentace Facebook, Flickr

Mám středoškolské vzdělání obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mé silné stránky: komunikace s rodiči, vlídný přístup k dětem, organizace, ochota pomoc druhým.
Dětem chci nabídnout individuální přístup, vedení k samostatnosti, bezpečný a příjemný pobyt v MŠ.

Marcela Kejdanová
Marcela KejdanováAsistentka ředitelky
Dětem poskytuji atmosféru založenou na porozumění, uznání, empatickému naslouchání, respektování každého jednotlivce.
Podporuji individuální přístup, samostatnost, děti se učí na základě prožitku a zkušenosti, učení se dětí navzájem od sebe.
Šárka Hostašová
Šárka HostašováUčitelka Koťátek
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu obor předškolní a mimoškolní pedagogika a metodiku dětské jógy pro předškoláky. Mezi mé silné stránky patří komunikace s rodiči, individuální, vlídný přístup k dětem a hra na kytaru. Ráda bych dětem poskytla bezpečné a příjemné prostředí.
Aneta Skořepová
Aneta SkořepováUčitelka Koťátek
Vystudovala jsem střední školu obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mezi mé silné stránky patří : komunikace s rodiči, vlídnost k dítěti , naslouchání , porozumění , společné řešení problémů , učit děti k samostatnosti. Dětem bych ráda nabídla příjemné prostředí k učení , hraní a poznávání nových věcí.
Barbora Skřivánková
Barbora SkřivánkováUčitelka Berušek
Vzdělání: Střední průmyslová škola chemická, obor Aplikovaná chemie.
Kurzy: pedagogické minimum pohyb s dětmi. Bosu, Funkční core, Asistent pedagoga.
Kladné vlastnosti: komunikativnost s rodiči, vstřícnost, pohotovost.
Vyhlídky: učení se novým věcem a další pedagogické vzdělání.
Vendula Stejskalová
Vendula StejskalováAsistentka pedagoga ve třídě Berušek
Mám středoškolské vzdělání obor cestovní ruch. Mám individuální přístup k dětem a s radostí pomůžu s každým problémem.
ADÉLA STEJSKALOVÁ
ADÉLA STEJSKALOVÁUčitelka Sluníček
Vystudovala jsem SOŠ Dr. Václava Šmejkala, obor sociální činnost. Poté jsem půl roku pracovala jako au pair na Islandu. Ve volném čase ráda cestuji, fotím a píšu články, sportuji. Mám kurz pedagoga volného času, asistenta pedagoga. Nyní plánuji studovat Vysokou školu na UJEP.
KATEŘINA VAŇKÁTOVÁ
KATEŘINA VAŇKÁTOVÁAsistent pedagoga ve třídě Sluníček
Vystudovala jsem SOŠ, obor gastronomie. Po střední škole jsem splnila zkoušku na Chůvu pro děti do tří let věku a následně kurz Asistenta pedagoga. Nyní studuji Učitelství pro MŠ. Mezi mé kladné vlastnosti patří empatický a individuální přístup k dítěti, spolehlivost a kreativita.
Dana Bábelová
Dana BábelováUčitelka Soviček
Kvalifikovaná učitelka s bohatou praxí v oboru.
Vystudovala Střední pedagogickou školu, učitelství pro MŠ, logopedický asistent.
Metodické profesní dovednosti, spolehlivost, kreativita, flexibilita.
Moje motto: Ráda s dětmi sdílím čas a vážím si toho, že můžu být jejich průvodcem.
Sára Myslíková
Sára MyslíkováUčitelka Soviček
Vystudovala jsem SOŠ, obor veřejnosprávní činnost. Nyní studuji obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Úspěšně jsem dokončila kurz Asistent pedagoga. Mé kladné vlastnosti jsou empatie, individuální přístup k dítěti, komunikativnost a pohotovost.
LUCIE ZADŇANČINOVÁ
LUCIE ZADŇANČINOVÁUčitelka Berušek
Vystudovala jsem SOŠ obor sociální činnost a mám dokončený kurz Asistent pedagoga.
Mezi mé silné stránky patří komunikační dovednosti, pohotovost, kreativita, spolehlivost a
vlídný přístup k dětem.
Do budoucna plánuji studovat obor předškolní a mimoškolní pedagogika, abych se mohla stát učitelkou.

RESPEKT

EMOCE

KOMUNIKACE

Přijďte mezi nás

Neváhejte, přečtěte si o nás, napište nám, zeptejte se, přijďte se k nám podívat, přijďte mezi nás.

„JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY“

Alfie Kohn

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost“

Lind Dobson

„ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ“

František Koukolík

Naše práce je postavena na aktivní účasti rodiny, na principu respektu k potřebám jednotlivce, na slušné komunikaci a spolupráci. Umožněte Vašemu dítěti vzdělávání v příjemném a podmětném prostředí, pod vedením skutečných profesionálů.