V co věříme naše Vize
Respekt – Emoce – Komunikace

Chceme být bezpečnou respektující mateřskou školou, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v souladu bez ohledu na odlišnosti. Školou, která bude vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, v které nechybí rozvoj emočních a sociálních dovedností. Školou, která bude otevřená veřejnosti ve spolupráci a slušné efektivní komunikaci.

Popis mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji města ve vilové čtvrti, kde nejsou děti rušeny hlukem a ruchem.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, která je osázena vzrostlými stromy, keři a bylinkovou zahrádkou. Na zahradě jsou dřevěné hrací prvky, pískoviště, plastová klouzačka, velká kreslící tabule, průlezky aj.

Škola disponuje pěti třídami. V každé třídě se vzdělává 24 dětí. Třídy i herny jsou dostatečně prostorné a jejich uspořádání je specifické – třídy i herny jsou rozděleny do tzv. Center aktivit (např. pohyb, knihy a písmena, IT technika, divadlo, kuchyňka, ateliér, pokusy apod.)

Třídy jsou věkově smíšené od 3 – 6,7 let. „Kdo učí jiné, učí sebe.“ (J. A. Komenský)

Nově vzděláváme děti mladší tří let ve třídě Krtečci, nejdříve však od 2 let.

Plně se ztotožňujeme s tímto moudrým výrokem. Děti mají možnost sdílet své úspěchy, postupy práce, svá poznání, vzájemná vysvětlování „učit“ ostatní děti. Jde o velmi efektivní a ochotně přijímanou výuku. Důležitým výsledkem této činnosti je také vznik a upevňování sociálních dovedností. Zohledňujeme individualitu, vlastní vývoj a tempo každého dítěte.

Mateřská škola zajišťuje dětem stravování z vlastní školní jídelny.

Náš tým

Mgr. Ivana Španielová
Mgr. Ivana ŠpanielováŘeditelka školy
V pedagogické práci preferuji respekt k osobnosti dítěte, k jeho zvídavosti a přirozené samostatnosti. Děti podporuji v rozvíjení schopností zvládat své emoce a sociální vazby.
V oblasti vedení lidí kladu důraz na seberozvoj všech zaměstnanců školy. „Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte“ (Ronald Reagan)
Alena Kyndlová
Alena KyndlováZástupkyně ředitelky
Učitelka Krtečků

Plánování akcí
Mluvčí školy pro SRPDŠ
Prezentace Facebook, Flickr

Mám středoškolské vzdělání obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mé silné stránky: komunikace s rodiči, vlídný přístup k dětem, organizace, ochota pomoc druhým.
Dětem chci nabídnout individuální přístup, vedení k samostatnosti, bezpečný a příjemný pobyt v MŠ.

Marcela Kejdanová
Marcela KejdanováAsistentka ředitelky
Šárka Plisková
Šárka PliskováUčitelka Berušek
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu obor předškolní a mimoškolní pedagogika a metodiku dětské jógy pro předškoláky. Mezi mé silné stránky patří komunikace s rodiči, individuální, vlídný přístup k dětem a hra na kytaru. Ráda bych dětem poskytla bezpečné a příjemné prostředí.
Lucie Španielová
Lucie ŠpanielováAsistent pedagoga ve třídě Berušek
Po ukončení mateřské dovolené s dvěma dětmi jsem nastoupila na pozici chůvy v mateřské škole. V průběhu zaměstnání jsem si udělala kurz asistenta, kterému jsem se nakonec začala věnovat. Jsem spolehlivá, vstřícná a empatická a snažím se v dětech podporovat samostatnost. 
Lucie Zadňančinová
Lucie ZadňančinováUčitelka Berušek
Vystudovala jsem SOŠ obor sociální činnost a mám dokončený kurz Asistent pedagoga.
Mezi mé silné stránky patří komunikační dovednosti, pohotovost, kreativita, spolehlivost a
vlídný přístup k dětem.
V současné době studuji obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Vendula Stejskalová
Vendula StejskalováUčitelka Krtečků
Vystudovala jsem střední školu, obor cestovní ruch. Úspěšně jsem absolvovala kurz Asistent pedagoga, nyní studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku. Mé kladné vlastnosti jsou empatie, řešení problémů, trpělivost a pozitivní přístup. S radostí vytvářím dobré klima na třídě pro spokojenost dětí.
Jiřina Syroťuková
Jiřina SyroťukováChůva Krtečků
Po několika letech v rodinném obchodě jsem se rozhodla, že bych ráda pracovala s dětmi. Udělala jsem si proto kurz asistenta pedagoga a šla pracovat jako chůva k dětem mladších tří let. Mou předností je vstřícnost, péče a láska. Chci aby se děti cítily bezpečně a ráda bych u nich podpořila samostatnost.
Barbora Vrabelová
Barbora VrabelováUčitelka Krtečků
Vystudovala jsem střední školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Mezi mé silné stránky patří kreativita, vlídný přístup, empatie. Dětem chci nabídnout bezpečný,zábavný a příjemný pobyt v MŠ.
Sára Myslíková
Sára MyslíkováUčitelka Soviček
Vystudovala jsem SOŠ dr.Václava Šmejkala, obor veřejnoprávní činnost a následně dálkově dokončila maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále jsem úspěšně dokončila kurz Asistenta pedagoga. Mé kladné vlastnosti jsou empatie, individuální přístup k dítěti, komunikativnost a pohotovost.
Nikola Strycharzová
Nikola StrycharzováAsistent pedagoga Soviček
Dana Bábelová
Dana BábelováUčitelka Soviček
Kvalifikovaná učitelka s bohatou praxí v oboru.
Vystudovala Střední pedagogickou školu, učitelství pro MŠ, logopedický asistent.
Metodické profesní dovednosti, spolehlivost, kreativita, flexibilita.
Moje motto: Ráda s dětmi sdílím čas a vážím si toho, že můžu být jejich průvodcem.
Adéla Stejskalová
Adéla StejskalováUčitelka Sluníček
Vystudovala jsem SOŠ Dr. Václava Šmejkala, obor sociální činnost. Poté jsem půl roku pracovala jako au pair na Islandu. Nyní studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku. Ve volném čase ráda cestuji, fotím, sportuji. V dětech se snažím rozvíjet tvořivost a pocit bezpečí.
Bc. Kateřina Vaňkátová
Bc. Kateřina VaňkátováUčitelka Sluníček
Vystudovala jsem na UJEPu obor Učitelství pro MŠ. Mé silné stránky jsou vlídný a respektující přístup k dětem, kreativita, hra na ukulele. Dětem se snažím vytvořit prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet, objevovat nové a učit se samostatnosti – v tomto směru plánuji i své další vzdělávání.
Aneta Skořepová
Aneta SkořepováUčitelka Koťátek
Vystudovala jsem střední školu obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mezi mé silné stránky patří : komunikace s rodiči, vlídnost k dítěti , naslouchání , porozumění , společné řešení problémů , učit děti k samostatnosti. Dětem bych ráda nabídla příjemné prostředí k učení , hraní a poznávání nových věcí.
Patricie Velčevová
Patricie VelčevováUčitelka Koťátek
Vystudovala jsem střední školu pedagogickou obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Mezi mé silné stránky patří: pozitivní přístup, kreativita, trpělivost a empatie. S dětmi pracuji s laskavostí a ráda dětem představuji všechny krásy celého světa.

RESPEKT

EMOCE

KOMUNIKACE

Přijďte mezi nás

Neváhejte, přečtěte si o nás, napište nám, zeptejte se, přijďte se k nám podívat, přijďte mezi nás.

„JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY“

Alfie Kohn

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost“

Lind Dobson

„ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ“

František Koukolík

Naše práce je postavena na aktivní účasti rodiny, na principu respektu k potřebám jednotlivce, na slušné komunikaci a spolupráci. Umožněte Vašemu dítěti vzdělávání v příjemném a podmětném prostředí, pod vedením skutečných profesionálů.