V rámci spolupráce s Vámi, máme možnost rozvíjet a zkvalitňovat vzdělávání dětí a zaměstnanců naší mateřské školy. Děkujeme
loga budeme doplňovat postupně po schválení organizací )