Náš den

Zdárně jsme odstranili „kroužky“, jelikož potírají podstatu předškolního vzdělávání v našem programu Začít spolu. Tento program je zaměřen, mimo jiné, na pestrou nabídku činností během dne a tím velmi spolehlivě nahrazuje tyto „kroužkové“ aktivity. Děti mají možnost v rámci dne zvolit z mnoha aktivit např. hudbu, sportování, pokusy, práce s knihou, tvorba z různých materiálů, práce s IT technikou.

Více na zacitspolu.eu

CÍLE PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání
  • Rodič jako vítaný partner školy
  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Režim dne

6:00 – 8:00 scházení dětí na třídách
9:00 – 9:30 ranní svačina
6:00 – 10:00 spontánní aktivity dětí, příprava pomůcek na práci v CA, individuální pozorování a práce s dětmi, ranní kruh, komunitní kruh, rozdělení dětí do CA, zdravotní cvičení a pohybové aktivity, svačina, práce v CA
10:00 – 12:00 pobyt venku, za nepříznivého počasí náhradní činnosti ve třídách
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 15:00 odpočinek na lůžku, poslech pohádek, klidové hry, aktivity předškoláků, individuální práce s dětmi
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 16:30 volné hry dětí, pobyt na školní zahradě
Provoz školy končí v 16:30 hodin, v tuto hodinu se areál i budova zamyká.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hod. od 8 – 12 hod. denně.

Proč k nám…