Náš den

Zdárně jsme odstranili „kroužky“, jelikož potírají podstatu předškolního vzdělávání v našem programu Začít spolu. Tento program je zaměřen, mimo jiné, na pestrou nabídku činností během dne a tím velmi spolehlivě nahrazuje tyto „kroužkové“ aktivity. Děti mají možnost v rámci dne zvolit z mnoha aktivit např. hudbu, sportování, pokusy, práce s knihou, tvorba z různých materiálů, práce s IT technikou.

Více na zacitspolu.eu

CÍLE PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání
  • Rodič jako vítaný partner školy
  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Režim dne

6:00 – 8:00 scházení dětí na třídách

8:30 – 9:30 ranní svačina

6:00 – 10:00 spontánní aktivity dětí, příprava pomůcek na práci v CA, individuální pozorování a práce s dětmi, ranní kruh, komunitní kruh, rozdělení dětí do CA, zdravotní cvičení a pohybové aktivity,  práce v CA

10:00 – 12:00 pobyt venku, za nepříznivého počasí náhradní činnosti ve třídách

11:30 – 12:30 oběd

12:30 – 15:00 odpočinek na lůžku, poslech pohádek, klidové hry, aktivity předškoláků, individuální práce s dětmi

14:00 – 15:00 odpolední svačina

15:00 – 18:00 volné hry dětí, pobyt na školní zahradě

Provoz školy končí v 18:00 hodin, v tuto hodinu se areál i budova zamyká.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin od 8:00  – 12:00 hodin denně. V době školních prázdnin není povinnost předškolního vzdělávání.