14. 09. 2023 proběhla Rodičovská kavárna na téma “Náš den v MŠ”. 

Zúčastněné rodiče paní ředitelka seznámila se vzdělávacím programem Začít spolu – jaké formy a metody využíváme k naplnění vzdělávacích cílů a k rozvoji všech typů inteligencí z hlediska potřeb a zájmů dítěte. Paní učitelky si připravily prezentace na interaktivní tabuli, pomůcky a společně s dětmi připravily pohoštění. Čas byl také věnován zodpovězení dotazů rodičů a předávání zkušeností.

Věříme, že tato akce byla přínosná pro všechny účastníky. Za náš tým děkujeme rodičům, kteří si udělali čas a přišli si s námi užít inspirativní odpoledne. 

 15.09.2023

Zpracovala: Bábelová Dana