Vzhledem k značnému zdražování, jsme nuceni zdražit ceny za stravné.
Od 1.1. 2022 cena za stravné bude činit 44,- Kč/den.
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 27,- Kč
Svačina 8,- Kč
Děti s odkladem školní docházky cena za stravné 49,- Kč
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 29,- Kč
Svačina 9,- Kč
Děkujeme za pochopení
Ředitelka mateřské školy