Nadace Karla Janečka se rozhodla, že by ráda více děti zapojila do konání laskavých skutků, jelikož si myslí, že laskavější děti jsou šťastnější. Z tohoto důvodu se tato nadace rozhodla, že v příležitosti Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu, se budou konat dobré skutky a mohou se zapojit třídy, zájmové kroužky, skupiny z dětských domovů, nebo děti ve věku 3-18 let z celé České republiky. 

Naše Mateřská škola se do tohoto projektu zapojuje již pátým rokem. 

Každá třída v období 1.-13. listopadu vykoná laskavost, kterou pomůže nebo potěší lidi, ale i přírodu v našem městě. Ze třídy Koťátek bude laskavost směřovat do Domova pro seniory na Doběticích, Berušky podpoří statek s koňmi a třída Soviček podpoří Charitu na Klíši sbírkou potřebných věcí. Sluníčka svojí laskavost projevují každý rok zvířátkům z útulku a tento rok se ke Sluníčkům přidají i Krtečci, kteří pro útulek udělají sbírku. 

Více informací Vám podají třídní učitelky a budeme rády, když nás v této akci podpoříte. 

14.10.2022

Zpracovala: Bc. Barbora Skřivánková