Nadace Karla Janečka se rozhodla, že by ráda více děti zapojila do konání laskavých skutků, jelikož si myslí, že děti, které jsou laskavé jsou více šťastnější. Hlavní myšlenkou tohoto projektu, se kterou se naše mateřská škola ztotožňuje, je „Že v laskavosti je pozitivní síla, která nás všechny spojuje.“ 

Naše mateřská škola se do projektu ,,Jsemlaskavec“ zapojuje již čtvrtým rokem. Každá třída v období 1-13. listopadu vykoná laskavost, kterou pomůže nebo potěší lidi, ale také pomůže i přírodě, která je pro náš život velice důležitá. Sovičky si pro tento rok vybraly pomoc zvířátkům z útulku. Sluníčka svojí laskavost zvířátkům z útulku projevují každý rok a letos tomu nebude jinak. Koťátka nabídla svou pomoc do azylového domu. Berušky namalují obrázky a napíšou dopis do domova pro seniory a třída Krtečci vyrobí také ozdoby pro babičky a dědečky z domova pro seniory. Více informací o akci naleznete na www.laskavost.cz

Budeme rády, když nás v této akci podpoříte. 

Zpracovala: Barbora Stejskalová