Zápis proběhne bez osobní přítomnosti v mateřské škole – tedy bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Všechny následně potřebné dokumenty k zápisu je nutné doručit pouze ve dnech 12. a 13. 5. 2021 způsobem, který si zvolíte z následujících možností.

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy od obou rodičů, vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit, společně s potvrzením od lékaře nebo čestným prohlášením o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu (potvrzení od lékaře bude nutné dodat i v tomto případě a to do třídních schůzek v srpnu 2021), do MŠ pouze tímto způsobem: 

1. Elektronicky 

  • datovou schránkou – ianv5y7
  • e-mailem – pokud bude dokument ochráněn proti zneužití osobních údajů

2. Poštou

  • zajistit, aby všechny nutné dokumenty k zápisu byly doručeny nejpozději do 13. 5. 2021

Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

3. Osobně 

  • vhodit všechny nutné dokumenty k zápisu v obálce nebo v deskách do poštovní schránky MŠ pouze ve dnech 12. 5. 2021 – 13. 5. 2021 od 8:00 do 17:00 hodin.

(dokumenty musí být vyplněné čitelně, aby nedošlo k nesprávné registraci dítěte)


Ve výjimečném případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění žádosti ani tisku

  • může si dokumenty vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě. Bez předešlé domluvy nelze dokumenty vyzvednout (tel. +420 725 469 620).

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte přiložit potřebné dokumenty. Dbejte určených způsobů a termínů předání dokumentů.

Přesné časové údaje jsou také uveřejněny na webových stránkách MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ dané MŠ.

Zpracovala: Alena Melicharová