Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronickou formou a následně nutnou osobní účastí rodiče a dítěte.

1. Fáze – v období vydávání přihlášek, tj. od 14. 4. do 15. 5. 2018 je potřeba vygenerování přihlášky na webových stránkách města
Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám nepodaří vygenerovat přihlášku a potřebujete pomoc, zavolejte na tel. ředitelky školy 731 448 099, domluvíte si termín osobní návštěvy.

2. Fáze – sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2018
14. 5. od 8 – 11 a 12 – 14 hodin
15. 5. od 12 – 16 hodin

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
– řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
– rodný list dítěte
– občanský průkaz
– doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je
důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.

3. Fáze – vyhodnocování od 21. 5. 2018
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ
Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů
na základě údajů uvedených v přihlášce:

– telefonicky
– prostřednictvím SMS
– e-mailem
– doručením písemného rozhodnutí o ne-přijetí. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.