Zápis proběhne bez osobní přítomnosti v mateřské škole.

Podání vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Všechny následně potřebné dokumenty k zápisu je nutné doručit pouze ve dnech 13. a 14. 5. 2020 způsobem, který si zvolíte z následujících možností.

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy od obou rodičů, vyplněné v elektronickém systému

https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

společně s čestným prohlášením ( stahujte na úřední desce ) o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu je možné doručit do MŠ pouze následujícím způsobem:

  1. Elektronicky
  • datovou schránkou – ianv5y7
  • e-mailem – pokud bude dokument ochráněn proti zneužití osobních údajů
  1. Poštou
  • zajistit, aby všechny nutné dokumenty k zápisu byly doručeny nejpozději do 14. 5. 2020

Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

  1. Osobně
  • vhodit všechny nutné dokumenty k zápisu v obálce nebo v deskách do poštovní schránky MŠ pouze ve dnech 13. a 14. 5. 2020 od 8 – 17 hodin.

(dokumenty musí být vyplněné čitelně, aby nedošlo k nesprávné registraci dítěte)

Ve výjimečném případě, kdy rodič nemá možnost vyplnit žádost elektronicky ani si ji vytiskout, může si dokumenty vyzvednout v MŠ po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle

725.469.620

Bez předešlé domluvy nelze dokumenty vyzvednout.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte přiložit čestné prohlášení o provedeném očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu.

Dbejte prosím určených způsobů a termínů předání dokumentů.

Mgr. Ivana Španielová
ředitelka MŠ