Velikonoční atmosféra byla všude kolem nás. Krásné počasí nás vybízelo k hrám a dovádění.

Sázeli jsme jarní osení, pekli beránka a jidášky, obarvili vajíčka různými technikami, vyráběli dekorativní výrobky, hledali a našli velikonoční poklad a díky ochotě jedné z maminek jsme si vyzkoušeli pletení pomlázek. Rozvíjeli jsme řečové schopnosti i jazykové dovednosti formou přednesu a zpěvu.

Děti získávaly poznatky teoretické i praktické, spolupracovaly a samy vymýšlely nové možnosti nebo se dělily o své vlastní zkušenosti. Výrobky si děti nosily domů pro jarní výzdobu.

Nabídka činností byla velmi pestrá a podle radostné nálady dětí a odezvy rodičů, se opravdu vydařila.

Děkujeme Sdružení rodičů za balíčky do pokladu.

Další fotky naleznete na flickru.                 

Zpracovala: Dana Bábelová