Tak jako každým rokem také letos proběhlo na školní zahradě “Rozloučení s předškoláky”. Přijelo Divadlo Koloběžka a po veselém pohádkovém představení nastalo očekávané pasování na školáky. Děti dostaly od svých paní učitelek vzpomínkové tričko a malý dáreček jako památku na mateřskou školu. Tentokrát i děti připravily překvapení, a to v podobě básničky a písničky pro rodiče, a pak už všechny čekalo příjemné odpoledne plné pohody, opékání špekáčků a společných chvil. Většina dětí se ale nejvíc těšila na spaní ve školce. Se “spacími” paní učitelkami si upekly koláč na snídani, potom “odcestovaly” ve skupinkách na výlet, nejen na obrázku, který společně vytvořily, ale i po školce a na závěr si zaskotačily na večerní diskotéce. Samozřejmě nechyběla ani pohádka na dobrou noc. 

Celá akce se velmi vydařila, počasí nám přálo, děti byly spokojené a věříme, že i do budoucna je bude provázet pohoda, nové přátelství a radost z prvních pokroků ve škole. 

Zpracovala: Jana Dlouhá