Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočky Klíše), se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jsou určené pro předškolní děti a konají se 2x do roka. Návštěvy jsou realizovány za účelem seznámením se s prostředím knihovny a možnostmi jejího využití. Děti se dozví jak se do knihovny přihlásit, seznámí se s uspořádáním knih. Pro děti je program uzpůsoben tak, aby všemu porozuměly, uměly se v knihovně správně chovat a věděly, jak zacházet s knihami. 

Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám a čtení. Děti se učí vyhledávat a orientovat se v informacích, aby byly v budoucnu schopné samostatného vzdělávání. Je podporovaná jejich informační (v tomto případě předčtenářská) gramotnost. 

18.11. 2022

Zpracovala: Sára Myslíková