Jednou z cest jak rozvíjet u dětí předčtenářskou gramotnost jsou naše návštěvy v knihovně.

V rámci spolupráce s místní pobočkou na Klíši mají možnost předškoláci 2x ve školním roce tuto knihovnu navštívit. Děti se seznamují s prostředím, zaměstnancem, učí se správnému zacházení s knihou, orientovat se při výběru naučné literatury, beletrie a časopisů. Vyhledávají knihy, které souvisí s právě probíraným tematickým okruhem v MŠ. Dětem pravidelně čteme na přání.

Podporujeme přirozenou zvídavost, která pomáhá rozvíjet osobnost dítěte.

Děti se vždy na návštěvu knihovny těší.

Zpracovala: Dana Bábelová