Každoročně připravujeme pro děti program na Mezinárodní den dětí, který se vždy váže s nějakým tématem. Pro tento rok nás navštívili skřítci, kteří byli rozmístěni v dolní části zahrady MŠ. 

Skřítek lesní, skalní, pramínků a studánek, půdy, květinový a živočichů. Podle tématu, byla rozvržena stanoviště, na kterých děti plnily úkoly společně s rodiči a sourozenci. Po splnění úkolů čekala na děti odměna u krále skřítků. Během akce bylo pro všechny přítomné zajištěno malé občerstvení. 

MŠ děkuje všem zúčastněným za příjemně strávený čas a výpomoc v podobě věcných cen pro děti.

Zpracovala: Barbora Stejskalová