Celý týden jsme si užívali kostýmů, masek, tvoření, zpěvu a radovánek. Ve čtvrtek jsme vše završili masopustním průvodem po okolí. Během průvodu se zpívalo, veselilo a hrálo na hudební a rytmické nástroje.

Celý týden jsme si báječně užili a tímto děkujeme rodičům za spolupráci.

Zpracovala: Aneta Skořepová