Masopustní veselice, veselá byla převelice…celý týden jsme si užívali kostýmů, masek, tvoření, zpěvu a pečení koláčů. Ve čtvrtek dopoledne jsme se vydali v maskách na školní zahradu pozdravit děti z Krtečků, a poté jsme se prošli průvodem po okolí. Cestou se zpívalo a chrastilo na rytmické nástroje a společně jsme si užívali masopustní masky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě kostýmů pro děti.

Fotodokumentaci naleznete na našem Flickru.

24.02. 2023

Zpracovala: Bábelová Dana