Masopustní veselice, veselá byla převelice…celý týden jsme si užívali kostýmů, masek, tvoření, zpěvu a přípravy dobrot. Ve čtvrtek dopoledne jsme se vydali v maskách průvodem po okolí. Během průvodu se zpívalo a hrálo na rytmické nástroje. Celý týden jsme si báječně užili a tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě kostýmů pro děti.

Fotodokumentaci naleznete na flickru.  

Zpracovala: Bábelová Dana