Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix se pro přihlášené děti uskuteční v mateřské škole v pátek 02. 04. 2024 v dopoledních hodinách. 

Svůj zájem o vyšetření nahlaste třídním učitelkám do 25. 03. 2024. 

Částku za vyšetření, tj. 200,- Kč, zaplatíte v kanceláři vedoucí školní jídelny v den vyšetření zraku dětí a to v čase od 6:00 do 8:00 hod. Přineste přesnou částku. Děti, které nebudou mít zaplaceno, nebudou vyšetřeny. 

01. 03. 2024

Zpracovala: A. Kyndlová