Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí a předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění Vás žádáme, abyste vodili děti do mateřské školy zdravé, bez zjevných projevů nemoci, s ohledem na zdraví ostatních dětí (viz Školní řád). Připomínáme nutnost pravidelného nošení papírových kapesníků (tyto potřeby MŠ nezajišťuje).Vlhčené ubrousky dle uvážení. 

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Melicharová Alena