Stanovená úplata za předškolní vzdělávání na červenec a srpen 2021/2022
V měsíci červenec zaplatíte úplatu v částce: 154,- Kč.
V měsíci srpen zaplatíte úplatu v částce: 304,- Kč.
Uvedené částky uhradíte bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.
Děti v povinném předškolním vzdělávání úplatu nehradí.

Podrobnější informace najdete na webu školy ÚŘEDNÍ DESKA – POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE – Směrnice k výši úplaty za předškolní vzdělávání