CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Ve školním roce 2017/ 18 jsme se zapojili do kampaně „Celé Česko čte dětem“.
Každoročně od 1. 6. do 10. 6. probíhá celostátní akce Týden čtení dětem v ČR. Díky spolupráci MŠ se ZŠ přišli dětem číst žáci z 1. třídy ZŠ České mládeže a 5. třídy ZŠ Palachova. Rovněž nám přišel předčítat např. hasič, praktikant SPgŠ, rodiče a prarodiče dětí MŠ.
5. 6. proběhlo v MŠ slavnostní setkání s “předčitateli”. Tímto aktem jsme vyjádřili poděkování všem, kteří se aktivně zapojují i do projektu naší MŠ “Pojďte nám číst do školky” a tím pomáhají vytvářet vztah k četbě a propagují povědomí o prospěšnosti předčítání dětem.

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová