KDY: 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy BERUŠKY a KOŤÁTKA se bude konat dne 29.08. 2023 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy SLUNÍČKA a SOVIČKY se bude konat dne 30.08. 2023 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy KRTEČCI se bude konat dne 30.08. 2023 

ČAS: 

Koťátka, Berušky, Sluníčka, Sovičky – od 16:00 hodin, cca 1,5 hodiny 

Krtečci – od 17:00 hodin, cca 1,5 hodiny 

KDE: 

Společné zahájení na třídě Berušky (Berušky, Koťátka), Sovičky (Sovičky, Sluníčka), poté se přemístíte do kmenových tříd. Třída Krtečci bude mít vše ve své kmenové třídě. 

PROGRAM: 

Na schůzkách budete seznámeni se Školním řádem, průběhem vzdělávání a organizací aktivit ve školním roce 2023/2024, odevzdání dokumentů (noví rodiče). 

ÚČASTNÍCI: 

Rodiče, vedení školy, třídní učitelky, asistentky 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY NA SCHŮZKY PŘIŠLI BEZ DĚTÍ. 

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost ke všem zúčastněným. 

20.06. 2023

Zpracovala: Alena Melicharová