Děti se seznamovaly s tradicí Tří králů, rozvíjely si hudebně pohybové dovednosti, početní představy, grafomotoriku. Vše bylo ještě umocněno osobním prožitkem. Téma přispělo k doznívání vánočního času v srdcích nás všech.

Zpracovala: Bábelová Dana