KDY: 06.-10.11. 2023 

ČAS: dopoledne v rámci ranních činností 

KDE: prostory MŠ a průvod okolím

PROČ: abychom děti seznámili s českými tradicemi 

PROGRAM: s dětmi si celý týden budeme povídat o svátku sv. Martina, tradicích s tím spojených, budeme péct svatomartinské rohlíčky, říkat si pranostiky, vyrábět. Celá akce se plánuje zakončit svatomartinským průvodem, který organizuje sdružení rodičů (detailní info bude na letáku). 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: děti si mohou přinést např. lampion nebo masku spojenou se svátkem sv. Martina. 

CO DÁME K DISPOZICI: potřeby na vyrábění a pečení. 

20. 10. 2023

Zpracovala: Adéla Stejskalová