KDY: 07.-11.11. 2022 

ČAS: dopoledne v rámci činností v centrech aktivit 

KDE: prostory MŠ 

PROČ: abychom děti seznámili s českými tradicemi 

ÚČASTNÍCI: děti, rodiče, pedagogové 

POŘADATELÉ: pedagogové, SRPDŠ (průvod) 

PROGRAM: s dětmi si celý týden budeme povídat o svátku sv. Martina, tradicích s tím spojených, budeme péct svatomartinské rohlíčky, říkat si pranostiky, vyrábět. Celá akce se plánuje zakončit svatomartinským průvodem, který organizuje sdružení rodičů (detailní informace bude na letáku). 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: děti si mohou přinést masku spojenou se svátkem sv. Martina a na průvod s rodiči lampion. 

CO DÁME K DISPOZICI: potřeby na vyrábění a pečení. 

Děkujeme za spolupráci

21.10. 2022

Zpracovala: Adéla Stejskalová