Vážení rodiče, 

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše MŠ uzavřena a oběd vám bude automaticky odhlášen. 

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Velmi dlouho a nesnadno jsme zaváděli v naší mateřské škole nové programy, inovativní výuku, zlepšovali jsme diagnostiku, spolupráci školy s rodinou, ale také jsme velmi zapracovali na podmínkách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, postupně jsme získávali pro naše děti asistenty pedagoga. Naše paní kuchařky připravují stravování v duchu zdravé výživy a dětem opravdu chutná. Naše paní provozní, udržují mateřskou školu v čistotě a podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti. Naši nepedagogové jsou vlídnými a potřebnými pomocníky v naplňování našich cílů ve vzdělávání dětí. Během dne jsou v kontaktu s dětmi, tudíž je nutné zajistit kvalitní volbu i těchto zaměstnanců. Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti. Byla bych velmi ráda za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a vyjádřit se tímto nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží. Důležité však také je, že nezůstali neteční k plíživé destrukci našeho školství. Mou podporu mají. Velmi děkuji za pochopení.

S přáním lepších dnů. 

Pokud se odborové organizace s vládou domluví a zruší vyhlášenou stávku, pak do stávky nepůjdeme. 

24. 11. 2023

Děkujeme za pochopení, ředitelka MŠ