Pro letošní rok jsme společně vybrali městský útulek pro opuštěná zvířata v našem městě.

Uspořádali jsme sbírku krmiva, dek a vybavení.

Propagace akce a výzva ke spolupráci s rodiči byla realizována rozhovorem, podrobné informace zveřejněny na dveřích a nástěnce. Pro děti jsme zařadili toto důležité téma do vzdělávání (činnosti v centrech aktivit, poslech četby, vlastní zkušenosti dětí a jejich sdílení v komunikativním kruhu, pozorování v přírodě aj.) Vést děti k laskavosti je naším trvalým záměrem.

Měli jsme velmi milou odezvu od rodičů i dětí. Osobně jsme na tuto akci taktéž přispěli.

Paní učitelka Sárka odvezla a předala sbírku útulku. Pořídila fotky a video, na které jsme se společně podívali a měli jsme moc hezký pocit.

Děkujeme všem za spolupráci.

Zpracovala: Dana Bábelová

Spolupráce při realizaci: Sára Myslíková, Lucie Zadňančinová