Určeno pro děti od 3 do 6 let a je pod záštitou MŠMT. V rámci projektu děti plní nejrůznější pohybové aktivity a rozvíjí své poznání.

Přáli bychom si, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Sportování vede děti k týmové spolupráci. Přirozená cvičení, obratnost, manipulace s míčem, rozvíjení poznání s motivací zvířátek.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu

a vývoji dětí v předškolním věku.

KDY: koncipováno pro celý školní rok

ČAS: v průběhu dne

KDE: prostory a okolí MŠ, doma s rodiči

ÚČASTNÍCI: děti, rodiče, třídní učitelky, asistenti
POŘADATELÉ: třídní učitelky, asistenti a Česká obec sokolská

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Dobrou náladu a nadšení pro věc, chuť si vyzkoušet některý z pohybových úkolů s dětmi, například při ranním úkolu v mateřské škole nebo u vás doma.

CO DÁME K DISPOZICI:Prostory, náměty k aktivitám, plyšového maskota, deník splněných úkolů – samolepky, omalovánky, plakát, cvičební a výtvarné pomůcky aj.

Poplatek za účast hradí MŠ.

VÍCE: www.sesokolemdozivota.cz 

Zpracovala: Bábelová Dana

učitelka třídy Soviček