Představujeme vám fotografie současných prostor třídy SLUNÍČEK nacházejících se ve školní družině ZŠ České mládeže. Vynasnažíme se vytvořit příjemnou, přátelskou a týmovou atmosféru tak, abychom s dětmi prožívali každý den radostně a společně se těšili na nové zážitky a zkušenosti. 

třídní učitelky: Bc. Blanka Kapounová, Jana Dlouhá 

asistentka pedagoga: Bc. Jaroslava Malinovská

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová