Od měsíce února se této aktivity mohou účastnit všechny děti z každé jednotlivé třídy. 

Přečtěte si prosím informativní leták k této aktivitě na nástěnkách v šatně, nebo zde… 

Z organizačních a hygienických důvodů musí mít děti předem nafouknuté rukávky. 

Zpracovala: M. Kejdanová