Děti budou navštěvovat v rámci podpory zdravého životního stylu plaveckou halu.

KDE: Plavecký areál na Klíši 

KDY: Ve středu dopoledne (9-10hod), třídy se budou střídat, vychází 1x za měsíc. Informaci naleznete na nástěnce nebo webu školy. 

PROČ: Pohybové a relaxační aktivity ve vodě mají význam pro rozvoj základních pohybových dovedností a pro upevňování zdraví. 

ORGANIZACE: 

Rodič ráno při předávání dítěte nahlásí učitelce, zda se dítě aktivity zúčastní nebo ne. Děti, které se nezúčastní, zůstanou v MŠ a budou se věnovat plánovaným dopoledním činnostem.

Nové děti, přijaté v září do MŠ, se do této aktivity zapojí od II. pololetí (únor). Účastnit se mohou pouze děti zdravé, bez příznaků nachlazení.

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT: 

Do prostorného batohu (vše podepsané) plavky, igelitový sáček, ručník, hřeben, holčičky koupací čepici (dl.vlasy), rukávky – budou předem nafouknuté a uložené v batohu. 

Placení této aktivity je hrazeno z finančních prostředků školy a SRPDŠ.

23.09. 2022

Zpracovala: Bábelová Dana