Tradiční Rozsvícení vánočního stromu se koná v týdnu před první adventní nedělí. Letos proběhne 30. 11. 2023 od 17:00 hodin na školní zahradě. Propagace, výzdoba a celkové zajištění je realizováno v úzké spolupráci MŠ se SRPDŠ, které ruku v ruce s touto akcí pořádá Vánoční jarmark. 

Po úvodním uvítání p. ředitelkou je rozsvícen vánoční strom, následuje zpívání koled a je zahájen jarmark, kde si můžou rodiče s dětmi i ostatní návštěvníci zakoupit nejen vlastnoručně vyrobené předměty. Součástí jarmarku je i pohoštění připravené rodiči, které si lze též zakoupit. Věříme, že i letos proběhne jarmark v tomto duchu (více informací na letáku SRPDŠ). 

Výtěžek z celé akce jde do fondu sdružení a následně se využije k financování akce/výletu pro děti z MŠ. Při této akci mají rodiče s dětmi možnost vhodit vánoční přání do Ježíškovo schránky. 

Všichni jste zváni a těšíme se na shledání.

03. 11. 2023

Zpracovala: Alena Kyndlová