24.11. 2022 od 17:00 hod.

Po dlouhé odmlce, se vrací do našeho “repertoáru” pravidelná akce – Rozsvícení vánočního stromečku. Rozsvícení se koná v týdnu před první adventní nedělí a probíhá na školní zahradě. Propagace, výzdoba a celkové její zajištění je realizováno v úzké spolupráci MŠ se SRPDŠ, které ruku v ruce s touto akcí pořádá Vánoční jarmark. 

Po úvodním uvítání p. ředitelkou je rozsvícen vánoční stromeček. Rodiče s dětmi mají možnost vhodit vánoční přání do Ježíškovo schránky. 

Vždy následoval poslech a zpěv vánočních koled a byl zahájen jarmark, kde si mohli rodiče s dětmi i ostatní návštěvníci zakoupit nejen vlastnoručně vyrobené dárky. Součástí jarmarku bylo i pohoštění připravené též rodiči. Věříme, že i letos proběhne jarmark v tomto duchu (více informací na letáku SRPDŠ). Výtěžek z celé akce jde do fondu sdružení a následně se využije k financování akce/výletu pro děti z MŠ. 

Všichni jste zváni a těšíme se na shledání. 

04.11.2022

Zpracovala: Alena Melicharová