DATUM: 22.06.2023 

ČAS: 17:30 – 19:30 hod.

MÍSTO: ZAHRADA MŠ 

Ke konci školního roku se koná akce „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“. V pozdním odpoledni se sejdou budoucí školáci z celé mateřské školy společně s rodiči, prarodiči, sourozenci … na zadní zahradě školy, kde je pro ně připravena pohádka a poté samotné „PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY“. Děti se symbolicky rozloučí se svými třídními učitelkami a převezmou si od nich dárek na památku na MŠ. Po pasování si všichni zúčastnění mohou opéct buřtík, pohrát si, popovídat a příjemně strávit odpoledne. 

02.06. 2023

Zpracovala: Lucie Zadňančinová