Vážení rodiče.

V naší mateřské škole jsou děti ve čtyřech třídách ve věku od 3 do 7 let a v jedné třídě Krtečků ve věku od 2 do 3 let.

Nové děti starší 3 let zařazujeme do stávajících tříd na volná místa po dětech, které odešly do základní školy, tak aby byl kolektiv třídy efektivní a přirozený.

Přihlížíme k následujícím skutečnostem:

– požadavky rodičů, které jsou vznesené u zápisu
– pokud jsou již starší sourozenci v určité třídě
– děti se speciálními potřebami, které zařazujeme do třídy se speciálním pedagogem
– k celkové skladbě stávající třídy
– k počtu děvčat a chlapců ve stávající třídě

Těšíme se na vás a zde vidíte rozdělení nových dětí do konkrétních tříd ….