která se měla konat 25. 02. 2021 na téma “BUDEME MÍT PRVŇÁČKA”, se z důvodu vládních nařízení ruší. 

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová