15. 03. 2022 od 17 hodin zveme na další společné setkání v rámci Rodičovské kavárny. 

PROGRAM: 

1. “Čteme dětem a o dětech” – povídání o rozvíjení předčtenářské gramotnosti v MŠ 

2. Inkluzivní vzdělávání – informace o společném způsobu vzdělávání 

Přednášející: Bc. Blanka Kapounová 

Akce se koná bez přítomnosti dětí. Délka akce cca 1 hodinu. 

04. 03. 2022

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová