Na téma “NÁŠ DEN V MŠ” 

Tato “kavárna” bude realizována po návratu do MŠ Na Spálence. Předpokládaný termín konání 

v listopadu – bude včas upřesněno. 

PROGRAM: 

“Náš den v MŠ” 

• informace o výchovně vzdělávacím programu Začít spolu 

• praktické ukázky práce v centrech aktivit 

• diskuze, dotazy 

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová