která se měla konat 8. 10. 2020 na téma METODA DOBRÉHO STARTU se ruší. 

V souvislosti s novými opatřeními vlády jsme vás již informovali o nových pravidlech chování 

v MŠ, což bohužel ovlivnilo realizaci této akce. Rodiče předškolních dětí obdrží písemné informace o organizaci MDS spolu s přihláškou do vzdělávacího programu. 

V případě potřeby mě můžete kontaktovat písemně kapounova@msuplavhaly.eu nebo telefonicky na čísle 727 808 451. 

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová