10. 3. 2020 se uskutečnila Rodičovská kavárna na téma “Setkání s pedagogy ZŠ Palachova a FZŠ České mládeže”.

Rodiče byli zajímavým způsobem seznámeni se vzdělávacími programy škol, školními projekty, výukou cizích jazyků, získali informace o možnosti výběru různých kroužků ap. Atmosféra byla velmi příjemná, plná konkrétních dotazů, týkajících se např. přípravné třídy, frekvence domácích úkolů pro prvňáčky, výjezdů na školy v přírodě, stravovaní ve školní jídelně, placení poplatků…

Věříme, že akce byla přínosná pro všechny zúčastněné rodiče a tímto děkujeme za hojnou účast. Velký dík patří také paní učitelkám ze ZŠ, které i přes mimořádnou situaci v ČR byly ochotné přijít, poradit, vysvětlit. Děkuji za spolupráci a příjemně strávený podvečer.

Zpracovala: Jana Dlouhá