Děkuji za účast a příjemně strávený čas.

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová