MILÍ RODIČE,

 

OD MĚSÍCE ŘÍJNA SE BUDETE PRAVIDELNĚ KAŽDOU STŘEDU, MIMO PRÁZDNIN, SETKÁVAT S RANNÍM ÚKOLEM. BUDE PRO VÁS A VAŠE DĚTI PŘIPRAVEN PŘED VSTUPEM.

MÍSTO BUDE OZNAČENO CEDULKOU. JEDNÁ SE O JEDNODUCHOU AKTIVITKU, KTERÁ JE DOBROVOLNÁ A ČASOVĚ NENÁROČNÁ.

PŘEDEM MŮŽETE DÍTĚTI PŘEČÍST ZNĚNÍ ÚKOLU, PŘI KTERÉM SI PROCVIČÍ RŮZNÉ DOVEDNOSTI (POHYB, GRAFOMOTORIKU, POČET, TVARY, BARVY, POZNÁVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ A JINÉ…)

ÚKOLY MOHOU BÝT ZAMĚŘENÉ NA TÉMA, O KTERÉM SI BUDOU DĚTI V TEN DEN POVÍDAT, JSOU MOTIVOVÁNY PRO POZDĚJŠÍ ČINNOSTI V CENTRECH AKTIVIT.

CÍLEM TÉTO AKTIVITY JE PŘEDEVŠÍM ULEHČIT DĚTEM A RODIČŮM VSTUP DO TŘÍDY, ZÍSKÁVAT JE PRO SPOLUPRÁCI. RODIČE VÉST K TOMU, ABY SI RÁNO ROZVRHLI PROGRAM TAK, ABY SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIVÁDĚLI VE SPĚCHU A STRESU, NEJLÉPE S ČASOVOU REZERVOU PŘED UZAMČENÍM MŠ (8°°hod.).

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI

 

Zdroj: J.Gardošová, Začít spolu – metodický průvodce pro předškolní vzdělávání

Zpracovala: Bábelová Dana