Od měsíce října se budete pravidelně (mimo prázdnin) setkávat s aktivitou – ranní úkol.

Bude připravený každý den po celý týden stejný ranní úkol. 

Jedná se o jednoduchou aktivitu, která bude pro děti a rodiče připravena hned po vstupu do třídy. 

Cílem ranního úkolu je především ulehčit dětem ranní vstup do třídy, hravou a zábavnou formou rozvíjet dovednosti dětí ve spolupráci s rodiči. 

Podrobnější informace o ranních úkolech naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd. 

Děkujeme Vám za spolupráci 

29.09.2023

Zpracovala: Kateřina Vaňkátová