Od měsíce října se budete pravidelně každou středu (mimo prázdnin),

setkávat s aktivitou – Ranní úkol.

Jednoduchá ranní aktivita bude pro děti připravena před vstupem do třídy.

Cílem této aktivity je především ulehčit dětem ranní vstup do třídy.

Hravou a zábavnou formou rozvíjet dovednosti dětí ve spolupráci s rodiči.

Další podrobné informace naleznete na nástěnkách tříd.

Děkujeme Vám za spolupráci 

23.09. 2022

  1. Zpracovala: Bábelová Dana