Od měsíce října se budete pravidelně každou středu (mimo prázdnin), setkávat s ranním úkolem. Bude pro děti připraven při vstupu do ťrídy.

Jedná se o jednoduchou aktivitku, která je dobrovolná a časově nenáročná.

Cedulka se zněním úkolu bude umístěna před vstupem do třídy. Děti si procvičí různé dovednosti, grafomotoriku, počítání, tvary, barvy, poznávání, třídění a jiné…

Úkoly mohou být zaměřené na téma, o kterém si budou děti v ten den povídat, čímž jsou motivovány pro pozdější činnosti v centrech aktivit.

Cílem této aktivity je především ulehčit dětem vstup do třídy a podpořit spolupráci s rodinou.  Rodiče vést k tomu, aby si ráno rozvrhli program tak, aby své děti do mateřské školy nepřiváděli ve spěchu a stresu, nejlépe s časovou rezervou před uzamčením MŠ (8°°hod).

Děkujeme Vám za spolupráci 

Čerpáno z knihy: J.Gardošové, Začít spolu – Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání

Zpracovala: Bábelová Dana
učitelka třídy Soviček