K nástupu nového dítěte je potřeba několik administrativních úkonů, bez kterých není možné dítě přijmout. Učitelky se potřebují věnovat především dětem. Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržení našeho následujícího požadavku.

NEZAPOMEŇTE

Před začátkem školního roku odevzdá rodič, nejpozději na informativní schůzce v posledním týdnu sprna, třídní učitelce řádně vyplněné uvedené dokumenty.

– PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

– KARTU DÍTĚTE

– EVIDENČNÍ LIST

– POVĚŘENÍ

Všechny uvedené dokumenty jsou ke stažení na webu školy. Taktéž budou k dispozici na uvedené třídní schůzce. Jestliže rodič neodevzdá uvedené dokumenty nejpozději NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 29. 8. 2019, nemůže být dítě přijato. 

Při nástupu dítěte během školního roku je taktéž nutné odevzdat uvedené dokumenty před nástupem dítěte.